Telefony a seznam členů


Starosta SDH - Pavel Moravec - telefon: 604 631 641

Velitel - Václav Němeček - telefon: 725 109 416

Jednatel - Radek Kubáník - telefon: 777 551 771


FUNKCIONÁŘI JMÉNO ČLENOVÉ JMÉNO
Starosta Pavel Moravec Velitel SDH Václav Němeček
1.náměstek starosty Jindřich Pangerl st. Velitel družstva Pavel Moravec
2.náměstek starosty Václav Němeček Velitel družstva Jaroslav Říha
Velitel Václav Němeček Strojník Josef Sládek
Zástupce velitele Josef Sládek ml. Strojník Marek Lácha
Strojník Josef Sládek ml. Člen Roman Joselevič
Referent prevence a výchovné činnosti Marek Lácha Člen Jaroslav Dvořák
Jednatel Radek Kubáník Člen Milan Hrabovský
Hospodář Šárka Polívková Člen Václav Dolný
Vzdělavatel Marek Lácha Člen Martin Dočkal
Referent MTZ Josef Sládek ml. Člen Radek Kubáník
Referent ochrany obyvatelstva Marek Lácha
Člen výboru Vladimír Aravík
Člen výboru Václav Němeček
Člen výboru Václav Dolný
Předseda kontrolní a revizní rady Jaroslav Říha
Člen kontrolní a revizní rady - revizor Milan Hrabovský
Člen kontrolní a revizní rady Roman Joselevič
Delegát na VVH okresu Pavel Moravec
Delegát na shromáždění delegátů SDH Pavel Moravec